Tatry wysokie

Tatry, będące środkową, najwyższą i najbardziej urokliwą częścią łańcucha Karpat, dzielą się na trzy, różniące się składem geologicznym i charakterem krajobrazu części; Tatry Zachodznie, Tatry Wysokie i Tatry Bielskie. Grzbiet tych drugich, o których będzie mowa w tym artykule, biegnie od Liljowego do Przełęczy pod Kopą (1756m n. p. m.) i mierzy po wyprostowaniu około 26 kilometrów. Tatry Wysokie stanowią najbardziej zbliżoną do Alpejskiego krajobrazu część Tatr. Zajmują one obszar około 340km2, z czego większość znajduje się po stronie Słowackiej.

Wierzchołki i doliny

Szczyty Tatr Wysokich opadają stromymi urwiskami od strony północnej, natomiast ku południu obniżają się znacznie łagodniej. Najwyższym z nich, a zarazem najwyższą wyniosłością całych Karpat, jest Gerlach (2655m n. p. m.). Kolejne, warte odnotowania wierzchołki, to: Łomnica (2634m n. p. m.), Lodowy Szczyt (2627m n. p. m.). Najwyższym szczytem po polskiej stronie są oczywiście Rysy (2499m n. p. m.). Charakterystyczne jest to, że najwyższe wierzchołki, a więc Gerlach i Łomnica, nie wznoszą się w głównej grani, lecz w grzbietach bocznych.

Dzięki licznym odgałęziającym się ramionom skalnym Tatry wysokie odznaczają się wielkim bogactwem dolin. Głęboko wcięte, wąskie jary dolin przechodzą, wcinając się w głąb gór, w oddzielone od siebie piętra, na których spotykamy licznie rozsiane stawy i jeziora (w sumie 106 w całych Tatrach Wysokich).

Rzeźba terenu w Tatrach Wysokich jest porównywalna z Alpejską. Góry te zostały uformowane przez lodowce podczas zlodowaceń plejstoceńskich. Jęzory lodowców schodziły tu nawet do 1000m n. p. m., jak na przykład w Dolinie Białki. Doskonałym dowodem na taki właśnie przebieg wydarzeń geologicznych jest obecność licznych cyrków i żłobów lodowcowych:

  • Morskie Oko,
  • Czarny Staw Gąsienicowy
  • jeziora w Dolinie Pięciu Stawów.

Flora i fauna

Z uwagi na izolację i warunki klimatyczne, przyroda Tatr Wysokich znacznie różni się od tego, z czym możemy mieć do czynienia na nizinach. Doskonale widać tu poszczególne piętra roślinności, o których każdy z nas uczył się na geografii:

  • regiel dolny,
  • regiel górny,
  • piętro kosodrzewiny,
  • piętro alpejskie,
  • piętro turni.

Jeśli zaś chodzi o zwierzęta, można tu spotkać między innymi świstaki, kozice i ptaki, takie jak pomurnik i siwerniak. Flora i fauna to niewątpliwie jedne z kluczowych atrakcji turystycznych TPN, nic więc dziwnego że tak wielu turystów przyjeżdża w góry właśnie w celu lepszego poznania lokalnej przyrody.

Poprzedni artykułNosal – przedsmak Tatr
Następny artykułDolina Pięciu Stawów Polskich